Samenenergiebesparennijmegen.nl is uit de lucht.
Er worden geen nieuwe appeltaartgesprekken meer gepland.
Ga naar www.duurzaamwonenplus.nl voor advies over energiebesparing e.d.
4 april 2019